Enquête kunst en cultuur voor mensen met een beperking in Apeldoorn

Enquête kunst en cultuur voor mensen met een beperking in Apeldoorn.

Aanleiding is dat wij signaleren dat de deelname van mensen met een beperking aan culturele activiteiten zeer beperkt is. Ook het aanbod laat te wensen over. Aangegeven wordt dat men hier wel behoefte aan heeft, zowel in het actief meedoen – zelf muziek maken, meedoen aan een theatergroep, tekenen, schilderen, enz. – als passief meedoen – bijvoorbeeld naar een prikkelarm concert of een toegankelijke voorstelling gaan. Hier willen we graag verandering in aanbrengen.

Onze visie is dat kunst en cultuur draagt bij aan kwaliteit van leven, zingeving en sociale participatie. Het voegt waarde toe aan gezondheid, zorg en welzijn.

Middels onderstaande vragenlijst willen we inzicht krijgen in de wensen en behoeften van mensen met een beperking. Tevens in het aanbod waar men nu gebruik van maakt.

https://nl.surveymonkey.com/r/EnqueteKomCultuuractiviteiten

Invullen kan tot 30 november 2020.

Namens de KOM (Kunst – Ontmoeten – Meedoen) werkgroep Apeldoorn: Gigant, de Klup, Inkluzie en MEE